Jacek Oko, Prezes UKE

Jacek Oko Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Nowym Prezesem UKE został dr inż. Jacek Oko, absolwent i wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, a także doświadczony menadżer branży telekomunikacyjnej.

Przez wiele lat łączył pracę dydaktyczną ze stanowiskami dyrektorskimi w Dziale Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym. Ma także bogate doświadczenie w biznesie – pełnił funkcje dyrektora departamentów odpowiedzialnych za technikę i transmisję danych w telekomach, m. in. Telefonii Lokalnej S.A. i Telefonii DIALOG S.A.

Zawodowe zainteresowania nowego Prezesa UKE skupiają się na aspektach technicznych, biznesowych i prawnych usług telekomunikacyjnych oraz sieci teleinformatycznych, a także na rozwoju internetu, konwergencji telekomunikacji, informatyki i mediów oraz problemach społeczeństwa informacyjnego.

W swojej karierze kierował m.in. projektami „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości”, „Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)” i „Cloud Computing - nowe technologie w ofercie dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej", jest autorem licznych publikacji naukowych.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem elektronikiem o specjalności telekomunikacja. Ukończył kurs zarządzania projektami na The George Washington University School of Business and Public Management.

KARIERA ZAWODOWA

 • Od III 2020

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej – Docent

 • Od IX 2018

Politechnika Wrocławska – Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego,

Wydział Elektroniki, Katedra Telekomunikacji Teleinformatyki Wydziału Elektroniki – Docent, 

Dyrektor Działu Informatyzacji, zastępca Kanclerza Politechniki Wrocławskiej ds. Informatyzacji

 • Od IX 2010 

Politechnika Wrocławska, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Zakład Systemów Telekomutacyjnych

Starszy Wykładowca – Docent / Adiunkt

 • Od X 2009

Politechnika Wrocławska, Dyrektor Działu Informatyzacji

Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Zakład Systemów Telekomutacyjnych

Starszy Wykładowca - Docent

 • Od III 2009

Dyrektor Działu Informatyzacji Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Zakład Systemów Telekomutacyjnych

Starszy Wykładowca

 • IX 2008 - III 2009

Telefonia DIALOG S.A. - Dyrektor Departamentu Techniki

 • IV 2008 - VIII 2008

Avista Media sp. z o. o. - Dyrektor Departamentu Techniki

 • XII 2005 - IV 2008

Członek Zarządu spółki Tele Video Media sp. z o. o. (przekształconej następnie w Avista Media sp .z o.o)

 • 2004 - 2005

Członek Zarządu spółki TK 3 sp. z o. o.

 • 2003 - 2006

Działalność własna w zakresie doradztwa telekomunikacyjnego szkoleń w zakresie zarządzania projektami m.in. dla Elektrowni Bełchatów, ATM Grupa SA

 • 2002 - 2003 

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Zakład Systemów Telekomutacyjnych, Wykładowca

 • 1998 - 2002

Telefonia Lokalna S.A., Wrocław

Luty 2002 - Listopad 2002 Dyrektor Departamentu Sieci Transmisji Danych

Lipiec 2000 - Styczeń 2002 Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Siecią

Luty 1999 - Lipiec 2000 Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania i Rozwoju Sieci

Czerwiec 1998 - Luty 1999 Kierownik Departamentu Przygotowania Projektów

Maj 1998 - Czerwiec 1998 Specjalista ds. Projektów Technicznych

 • 1989 - 1998

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Instytut Telekomunikacji i Akustyki, Zakład Systemów Telekomutacyjnych