Walkie Talkie

Kampania kontrolna radiotelefonów

Przeprowadziliśmy kontrolę 11 modeli ogólnodostępnych radiotelefonów przenośnych (w tym urządzeń potocznie określanych jako krótkofalówki walkie-talkie - pracujących w zakresie częstotliwości 446.0 – 446.2 MHz - służących do komunikacji na krótkich odległościach bez obowiązku uzyskania pozwolenia radiowego przez użytkownika). Siedem z tych wyrobów nie spełniło stawianych im wymagań.

Wszystkie radiotelefony zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Siedem modeli nie spełniło wymagań technicznych, gdyż mogły powodować zakłócenia pracy innych urządzeń.

Ponadto kontrola polegała na sprawdzeniu, czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest  instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Powyższych wymagań nie spełniło 5 radiotelefonów.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania