urządzenie PCL

Kampania kontrolna urządzeń PLC

Przeprowadziliśmy kontrolę 8 modeli urządzeń PLC, służących do przesyłu danych poprzez przewody instalacji elektrycznej. Żaden z badanych wyrobów nich nie spełnił stawianych im wymagań.

Wszystkie produkty zostały poddane badaniom laboratoryjnym. Żaden nie spełnił wymagań technicznych: testowane modele mogły powodować zakłócenie pracy innych urządzeń poprzez wytwarzanie nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych.

Ponadto kontrola polegała na sprawdzeniu, czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych, 
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie. 

Powyższych wymagań nie spełnił jeden z modeli. 

Szczegółowe informacje o poddanych badaniu wyrobach znajdują się w załączniku.
 

Pliki do pobrania