Grzejnik na tle kominka, w którym pali się ogień

Kampania pomiarowa urządzeń grzewczych

Wiele gospodarstw domowych korzysta z urządzeń grzewczych takich jak grzejniki ceramiczne, konwektorowe czy zestawy elektrycznego podgrzewania podłogowego. Mając na uwadze różnorodność oraz powszechność sprzętu służącego do ogrzewania domu, postanowiliśmy sprawdzić tą grupę wyrobów w ramach kampanii pomiarowej.

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Łącznie zespoły kontrolne UKE skontrolowały 10 wyrobów, z czego 6 spełniło jednocześnie wymagania formalne i techniczne.

Wszystkie wyroby zostały poddane także badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych UKE, gdzie sprawdziliśmy, czy spełniają określone dla nich wymagania.
Wszystkie sprawdzone urządzenia spełniały wymagania techniczne.

W wyniku interwencji Prezesa UKE podmioty kontrolowane podjęły działania naprawcze, co skutkowało usunięciem niezgodności formalnych w przypadku 4 wyrobów.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania