Oczyszczacz powietrza

Kontrola oczyszczaczy powietrza

Coraz częściej zwracamy uwagę na czystość powietrza w naszych domach, a co za tym idzie, coraz częściej korzystamy z urządzeń elektrycznych, które dbają o jego jakość. Dlatego widząc dynamiczny rozwój tej grupy produktów postanowiliśmy ją przebadać  i przeprowadziliśmy kontrolę 10 modeli oczyszczaczy powietrza. Dwa wyroby nie spełniły stawianych im wymagań.

Wszystkie produkty zostały poddane badaniom w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie zakłócania innych urządzeń. Testowane modele spełniały wymagania techniczne, co oznacza że nie wytwarzały nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych i mogą być używane w środowisku domowym z innymi urządzeniami elektrycznymi.

Ponadto weryfikacja polegała na sprawdzeniu, czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.

Powyższych wymagań nie spełniły 2 modele oczyszczaczy powietrza. Niezgodności zostały usunięte przez producentów po naszym wezwaniu.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania