POPC

Materiały z warsztatów POPC

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 19 listopada 2020 roku warsztaty on-line dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się m.in. przyczynami nieuwzględniania punktów adresowych w wykazach UKE oraz ze sposobami objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach. 

Przedstawiliśmy kluczowe elementy standaryzacji dostępu do usług i sieci POPC oraz korzyści płynące z nich dla beneficjentów. Opowiedzieliśmy o tym jak wdrażać standaryzację i w jakich obszarach to robić możliwie efektywnie. Pokazaliśmy jak standaryzacja pobudza rynek i zachęca operatorów korzystających do szerszej współpracy. 

Opowiedzieliśmy o tym jak prawidłowo należy wypełnić test Margin Squeeze (narzędzie umożliwiające zweryfikowanie wysokości opłat za usługi hurtowe (BSA, LLU, VULA) świadczone na sieci POPC). Wskazaliśmy jego kluczowe elementy oraz opowiedzieliśmy w jaki sposób dokonujemy jego weryfikacji.

Zapoznaliśmy uczestników warsztatów z zagadnieniami dotyczącymi kontroli projektów budowy sieci POPC przeprowadzanych w latach 2018-2020. Na przykładach omówiliśmy poprawność realizacji projektów w odniesieniu do Wymagań dla sieci POPC, na podstawie materiału zgromadzonego podczas przeprowadzonych kontroli w miejscach realizacji projektów.  

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

Pliki do pobrania