Memorandum o Porozumieniu o współpracy z Krajowym Urzędem do spraw Zarządzania i Regulacji Łączności Rumunii

Memorandum o Porozumieniu o współpracy z Krajowym Urzędem do spraw Zarządzania i Regulacji Łączności Rumunii

28 września 2022 r. podczas Konferencji Pełnomocników Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (PP-22 ITU) w Bukareszcie Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podpisał Memorandum o Porozumieniu o współpracy w dziedzinie komunikacji elektronicznej i usług  pocztowych z Krajowym Urzędem do spraw Zarządzania i Regulacji Łączności Rumunii.

Podpisanie porozumienia w trakcie tak prestiżowego wydarzenia, jak odbywająca się co 4 lata konferencja ITU, jest uwieńczeniem długoletniej współpracy bilateralnej oraz multilateralnej z partnerem rumuńskim, mamy nadzieję, że nie tylko otworzy nowe drogi współpracy ale i zapoczątkuje serię regularnych wizyt oraz kontaktów pomiędzy UKE, a bardzo ważnym partnerem, jakim jest ANCOM.