Panorama miasta - smart city

Nabór ekspertów do światowej inicjatywy inteligentnych miast

Rozpoczął się nabór online ekspertów do globalnej inicjatywy United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), koordynowanej przez ITU w ramach ONZ.

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) na swojej stronie internetowej informuje o zaproszeniu dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku w ramach naboru ekspertów do globalnej inicjatywy United for Smart Sustainable Cities (U4SSC).

W związku z tym, że rozwój inteligentnych miast wymaga inteligentnej komunikacji, transportu i infrastruktury energetycznej, w ramach inicjatywy U4SSC planowane jest zaangażowanie nowych ekspertów do rozwijania pracy grup tematycznych. Przy ofercie dla każdej grupy wyszczególniono kluczowe informacje i sposób, w jaki osoby posiadające odpowiednią wiedzę specjalistyczną (np. planiści miejscy, inżynierowie, projektanci, naukowcy, socjolodzy, geografowie, urzędnicy państwowi, badacze) lub inni zainteresowani tematyką inteligentnych miast i zrównoważonym rozwojem miast mogą wnieść swój wkład w globalną dyskusję i rozwój standardów.

Ulotka umieszczona na stronie zawiera link rejestracyjny dla każdej grupy tematycznej. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny się zarejestrować i utworzyć własny profil w terminie do 31 marca 2020 r.