Uścisk dłoni i logotypy Eapereg i ITU

Podpisanie porozumienia przez Przewodniczącego EaPeReg 2020 Marcina Cichego i Sekretarza Generalnego ITU Houlina Zhao

Prezes UKE Marcin Cichy, jako Przewodniczący sieci regulatorów ds. łączności elektronicznej Partnerstwa Wschodniego (EaPeReg) w 2020 roku, oraz Sekretarz Generalny Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) Houlin Zhao zawarli 11 maja 2020 r. porozumienie ustanawiające ramy współpracy na wysokim szczeblu pomiędzy EaPeReg i ITU w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Celem podpisanego porozumienia jest ustanowienie ram wzajemnej współpracy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i stworzenie warunków do rozwoju tej współpracy m.in. poprzez:

  • wzajemne dzielenie się raportami, wytycznymi, najlepszymi praktykami regulacyjnymi i studiami przypadków;
  • wzajemny udział w spotkaniach, w tym w Globalnym Sympozjum Organów Regulacyjnych (GSR), regionalnych forach regulacyjnych, regionalnych dialogach gospodarczych, grupach analitycznych i grupach tematycznych ITU, warsztatach tematycznych i spotkaniach grup roboczych;
  • podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań, takich jak organizacja spotkań tematycznych i warsztatów mających na celu budowanie zdolności oraz dzielenie się i wymianę wiedzy i dobrych praktyk.

Podpisanie porozumienia to fundament do budowania i dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie technologii teleinformacyjnych pomiędzy EaPeReg a ITU.

Pliki do pobrania