5G logo

Postępowanie konsultacyjne w sprawie aukcji 5G

27 stycznia br. rozpoczęła się druga runda postępowania konsultacyjnego w sprawie rozdysponowania częstotliwości pod 5G.
 
Konsultacje potrwają do 27 lutego 2020 r. W założeniach przewidziano rozdysponowanie 4 rezerwacji, każda po 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz. Rezerwacje będą ważne do końca czerwca 2035 r.
 
Proponowana cena wywoławcza każdego z bloków wynosi 450 mln zł.
 
Według założeń, zwycięzcy aukcji zostaną zobowiązani do rozwoju sieci poprzez budowę:
  • co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze 1 miasta wojewódzkiego wybranego spośród wskazanych miast w terminie 4 miesięcy od otrzymania rezerwacji;
  • do 31 grudnia 2023 r., co najmniej 300 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 20 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 9 miast wojewódzkich;
  • do 31 grudnia 2025 r., co najmniej 700 stacji bazowych na obszarze całego kraju, w tym co najmniej 10 stacji bazowych na obszarze każdej z co najmniej 30 gmin wybranych spośród wskazanych gmin, z zastrzeżeniem, że wybranych zostanie co najmniej 16 miast wojewódzkich.
Zobowiązania zostały zaprojektowane w sposób zapewniający rozwój sieci w największych skupiskach ludności, tj. gminach powyżej 80 tys. mieszkańców.
 
Warunki aukcji 3,6 GHz: 1. Przedmiot – 4x80 MHz, bloki nazwane, spectrum cap: 1 rezerwacja na Grupę Kapitałową; 2. Warunki uczestnictwa – poniesione inwestycje (1 mld zł), dysponowanie ogólnopolskimi rezerwacjami częstotliwości; 3. Typ aukcji – SMRA, 4 bloki; 4. Zobowiązania – 4 miesiące – 1 miasto wojewódzkie (10 stacji), 2023-12-31 – 300 stacji w RP, 2025-12-31 – 700 stacji w RP; 5. Kwestie finansowe – cena wywoławcza z 1 blok: 450 mln zł, cena wywoławcza za 4 bloki: 1,8 mld zł, wadium: 182 mln zł, depozyt: 50% aktualnej oferty.
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konsultacyjnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.