Prezes UKE ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Prezes UKE ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Na podstawie art. 118c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1648, z późn. zm., dalej „PT”) oraz § 35 Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1467, dalej „Rozporządzenie”), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GH (dalej „aukcja”).

Szczegóły:

Wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Więcej na naszym blogu:

Aukcja 5G rozstrzygnięta. Operatorzy rozbudują swoje sieci