Duża grupa ludzi pozuje do zdjęcia przed dużym budynkiem

Prezes UKE otworzył sesję plenarną ITU-T we Wrocławiu

Jacek Oko podkreślał podczas swojego przemówienia długą tradycję współpracy UKE i ITU. Wydarzenie, objęte przez Urząd Komunikacji Elektronicznej patronatem, wpisuje się w cykl spotkań ITU-T SG5, czyli grupy w Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym skupionej na tematach środowiska, działań klimatycznych, zrównoważonej cyfryzacji i gospodarki o obiegu zamkniętym.

W 2017 r. UKE i ITU-T wspólnie zorganizowały w Warszawie „Warsztaty ITU-T dotyczące 5G, EMF i zdrowia”. W 2019 roku bardzo dobra współpraca UKE z ITU-T SG5 zaowocowała przyjęciem przepisów, które umożliwiły wprowadzenie w Polsce międzynarodowych limitów ekspozycji ICNIRP RF EMF, zastępujących dotychczasowe, bardzo restrykcyjne limity ograniczające wdrożenie systemu 5G. Ocena narażenia człowieka na pola elektromagnetyczne jest istotna zarówno dla UKE, jak i ITU-T SG5.

Istotnym tematem dla ITU-T SG5 jest efektywność energetyczna urządzeń teleinformatycznych. To także istotny temat dla UKE i Politechniki Wrocławskiej. Wpływ urządzeń teleinformatycznych na środowisko i gospodarkę o obiegu zamkniętym – w ogóle – ochrona środowiska jest obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania społeczeństwa. Kompatybilność elektromagnetyczna to kolejny obszar rozważań wspólny dla ITU-T SG5, UKE i PWr.