Mężczyzna w szarej marynarce z laptopem, siedzi na sali plenarnej

Prezes UKE Przewodniczącym polskiej delegacji na WRC-23

Prezes UKE Jacek Oko bierze udział w rozpoczętej dziś Światowej Konferencji Radiokomunikacji WRC-23, odbywającej się w Dubaju.

WRC to najważniejsze światowe forum ustalające kierunki rozwoju radiokomunikacji na najbliższe lata, ustanawiające przepisy prawno-regulacyjne obowiązujące na całym świecie i dokonujące niezbędnych zmian w Regulaminie Radiokomunikacyjnym, w tym w światowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

W czasie obrad WRC-23 Prezes UKE pełni rolę Przewodniczącego polskiej delegacji składającej się z przedstawicieli MC, UKE, MON i IŁ-PIB.