Dwaj mężczyźni w garniturach w sali konferencyjnej

Program studiów MBA dla pracowników UKE

Z okazji przypadającego dziś Dnia Łącznościowca UKE zainaugurował program studiów MBA dla wybranych pracowników.

Na studia MBA skierowanych zostało 25 pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Za program studiów odpowiada Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, a partnerem przedsięwzięcia jest EY Academy of Business.

Rolą regulatora rynku jest dbanie o interesy konsumentów, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań biznesowych wszystkich podmiotów oferujących dostęp do nowoczesnych usług cyfrowych. Od pracowników UKE wymaga to posiadania najwyższych kompetencji w zakresie znajomości zasad działania dynamicznie zmieniającego się rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.

Studia trwają trzy semestry i są finansowane przez UKE. 

Program został zainaugurowany podczas spotkania, w którym uczestniczył Prezes UKE dr inż. Jacek Oko oraz dr hab. Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.