Męska dłoń trzymająca smartfon na tle laptopa

Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.

Jaka była wielkość przychodów z poszczególnych usług telekomunikacyjnych, ilu użytkowników pozostało przy usłudze tradycyjnej telefonii stacjonarnej, jakie było zainteresowanie VoIP, a ilu klientów korzystało z mobilnych telefonicznych kart SIM oraz jak kryzys COVID-19 wpłynął na wykorzystanie przez Polaków usług dostępu do internetu czy telewizyjnych? Przedstawiamy raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2020 r.

W 2020 r. nastąpił nieznaczny wzrost przychodów z usług telekomunikacyjnych, które wyniosły 40,8 mld zł. Wartość inwestycji kształtowała się na poziomie 7,5 mld zł. Pandemia COVID-19 wpłynęła na przyśpieszenie rozwoju szybkiego internetu. Już prawie 59% użytkowników internetu stacjonarnego korzystało z usług dostępu do internetu za pomocą łączy o przepływności minimum 100Mb/s, wzrosło również wykorzystanie dostępu mobilnego w technologii 4G. Szacuje się, że w 2025 r. 66% użytkowników będzie korzystać z dostępu 5G.

Coraz mniejszym zainteresowaniem cieszyły się usługi tradycyjnej telefonii stacjonarnej, które w 2020 r. świadczone były na rzecz 3,1 mln użytkowników, tj. o 12% mniej niż w 2019 r. Spadły również przychody w tym segmencie rynku. Coraz większy udział w strukturze usług telefonii stacjonarnej uzyskały natomiast usługi VoIP, z których korzystało 2,5 mln osób. Wprawdzie liczba użytkowników VoIP nie wzrosła znacząco, lecz zauważalnie wzrósł czas trwania połączeń w tej technologii, w szczególności w odniesieniu do biznesu, na co niewątpliwie wpływ miała praca zdalna. 

Zmianie uległ, występujący w ostatnich latach, spadkowy trend na rynku telefonii ruchomej. Nieznacznie wzrosła liczba kart SIM, natomiast dość znacząco zwiększyły się przychody i ruch.
Na rynku usług wiązanych nie odnotowano specjalnych zmian. Nadal najbardziej popularnymi wśród pakietów pozostały double play, z których najczęściej wykorzystywanym był pakiet „telefonia ruchoma + internet ruchomy”.

Z roku na rok nieznacznie maleje udział telewizji satelitarnej w ogólnej liczbie użytkowników usług telewizyjnych. W 2020 r. z tej technologii korzystało jednak nadal ponad połowa użytkowników.

Liczba zakończeń sieci telekomunikacyjnych w 2020 r. wyniosła 45,5 mln – większość z nich stanowiły zakończenia sieci ruchomych. Spośród gospodarstw domowych, 75,9% z nich posiada dostęp do sieci klasy NGA, umożliwiających dostęp do internetu z przepustowością co najmniej 30 Mb/s. Jednocześnie, wśród świadczonych usług stacjonarnego dostępu do internetu, usługi o przepustowości co najmniej 30 Mb/s stanowią 74% wszystkich usług.

Zapraszamy do pobrania i lektury raportu.

Dane z raportu są również dostępne w interaktywnej aplikacji Tableau.

Pliki do pobrania