Wiązka światłowodów

Rekomendacje w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC

Prezes UKE opracował „Rekomendacje w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC” (Rekomendacje). Jest to dokument, który ma na celu ułatwienie przygotowania własnych ofert hurtowych operatorom tych sieci.

Zachowanie zasad określonych w Rekomendacjach, przy uwzględnieniu specyficznych warunków rynkowych, będzie gwarantowało spełnienie wymagań wynikających z dokumentacji konkursowej KPO/FERC w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego (otwarty, równy i efektywny dostęp hurtowy do sieci zrealizowanych w ramach konkursów na dofinansowanie budowy sieci ze środków KPO/FERC).

Szczegółowe informacje dot. Rekomendacji oraz ww. dokument dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.