Sprawozdania w sprawie kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w latach: 2009 i 2010 (II tura)

Sprawozdania w sprawie kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w latach: 2009 i 2010 (II tura)

Prezes UKE przedstawia dwa sprawozdania, tj.:

- „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2009 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”;

- „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2010 r. usługi udzielania informacji o numerach telefonicznych i udostępniania spisów abonentów, wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”.

Więcej szczegółow w Biuletynie Informacji Publicznej.