Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Przedstawiamy Państwu siódme sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu[1] w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Przyjrzeliśmy się praktykom handlowym i środkom zarządzania ruchem stosowanym przez dostawców usługi dostępu do internetu oraz świadczonym usługom specjalistycznym. W Sprawozdaniu prezentujemy również dane na temat jakości usługi, a także działania UKE dotyczące udostępnienia narzędzia monitorowana jakości.

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że:

 1. Wszyscy badani dostawcy usług wprowadzili do dokumentów umownych zmiany wymagane przez Rozporządzenie, w szczególności wprowadzili wymagane informacje o jakości świadczonych usług.  Jednak zmiany te, szczególnie w zakresie informacji o prędkości oferowanych usług, nie zostały wprowadzone w sposób jednolity i nie stanowią w pełni przejrzystego źródła informacji. Tę kwestię objęliśmy dalszą weryfikacją.
 2. Na polskim rynku świadczone są usługi w modelu zero-rating, ale ISP podejmują działania, by wycofać te oferty z rynku. Usługi o takim sposobie rozliczeń świadczą zarówno operatorzy infrastrukturalni, jak i operatorzy wirtualni.
 3. Najczęściej wskazywanymi przez ISP usługami specjalistycznymi w ostatnim roku sprawozdawczym były:
  1. telewizja linearna IPTV,
  2. telefonia VoIP,
  3. VPN,
  4. usługi transmisji danych.
 4. Nie zidentyfikowano stosowania praktyk zarządzania ruchem stanowiących naruszenie zasad dostępu do otwartego internetu, określonych w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia.
 5. W analizowanym okresie widać utrzymujący się wzrost jakości usług dostępu do internetu, wyrażający się między innymi wzrostem prędkości transmisji danych w kierunku pobierania i wysyłania danych. Szczególnie duży wzrost w obszarze prędkości transmisji danych w kierunku pobierania danych zauważalny jest w trzech ostatnich latach. Średnia prędkość pobierania danych od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła do 109,2 Mb/s w 2023 r., co stanowi wzrost o 116% w stosunku do wyników zanotowanych w 2020 r.

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczące opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012.

Pliki do pobrania