Logo ERG

Środki wdrożone przez państwa członkowskie ERGP w związku z wybuchem Covid-19

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) opublikowała na swojej stronie internetowej informacje uzyskane od krajowych organów regulacyjnych dotyczące środków wdrożonych przez państwa członkowskie ERGP w związku z wybuchem Covid-19, w odniesieniu do usług pocztowych.

ERGP będzie regularnie aktualizować doniesienia z europejskich rynków pocztowych, tak aby organy regulacyjne oraz Komisja Europejska były na bieżąco informowane o inicjatywach podejmowanych w innych krajach.

Dokument zawierający posumowanie zgromadzonych informacji dostępny jest na stronie ERGP (ostatnia aktualizacja na dzień 21.04.2020).

ERGP jest najważniejszą płaszczyzną współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i organem wspierającym Komisję Europejską wiedzą ekspercką.

Pliki do pobrania