logo 5g

Stanowiska w sprawie dystrybucji częstotliwości 3600-3800 MHZ

19 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ślad za przeprowadzonymi w 2018 r. konsultacjami ws. częstotliwości przeznaczonych dla 5G, opublikował wstępne założenia dystrybucji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz.

W opublikowanym materiale wskazano na dwie możliwości określenia przedmiotu dystrybucji:

 • 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz, każda obejmująca 50 MHz widma, lub
 • 4 rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, każda obejmująca 80 MHz widma. W takim przypadku zakres 3400-3480 MHz zostałby przeznaczony na potrzeby użytkowania lokalnego.

Podmioty zainteresowane, mogły składać stanowiska do 14 maja 2019 r.

W wyniku konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez dziewięć podmiotów:

 • Telbeskid sp. z o.o.,
 • Gminę Rząśnik,
 • Netię S.A.,
 • Orange Polska S.A.,
 • P4 sp. z o.o.,
 • T-Mobile Polska S.A.,
 • Huawei Technologies Co. Ltd.,
 • osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „AMELEK.NET”,
 • Polkomtel sp. z o.o.

Zebrane w toku konsultacji uwagi zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad założeniami do dystrybucji częstotliwości na potrzeby wdrożenia 5G w Polsce.

Pliki do pobrania