Logo POPC

Test Margin Squeeze dla POPC

Test Margin Squeeze dla sieci POPC jest narzędziem umożliwiającym zweryfikowanie wysokości opłat za usługi hurtowe (BSA, LLU, VULA) świadczone na sieci POPC wybudowanej ze środków przyznanych w ramach II i III konkursu POPC. Opłaty te ustalane są samodzielnie przez beneficjentów, z uwzględnieniem zasady otwartego i efektywnego dostępu do usług hurtowych, tzn. na poziomie umożliwiającym świadczenie usług detalicznych na bazie usług hurtowych z uwzględnieniem rozsądnej marży.

28 marca 2019 r. Prezes UKE określił nową wysokość wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC), który ma zastosowanie w kalkulacji kosztów Orange Polska S.A na rok 2020 w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku dostępu szerokopasmowego (Rynek 5). Wartość wskaźnika WACC zaimplementowana w Teście MS służy wyliczeniu rozsądnej marży będącej składową opłaty za świadczone usługi hurtowe.

Nowa wysokość WACC została uwzględniona poprzez odpowiednią zmianę narzędzia i opisu. W załączeniu aktualne narzędzie wraz z opisem.

Pliki do pobrania