logo RATEL

Warsztat UKE i RATEL

24 listopada 2020 r. odbył się warsztat organizowany przez UKE dla serbskiej Agencji Regulacyjnej ds. Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych (RATEL) na temat mapowania infrastruktury telekomunikacyjnej, regulacji usług OTT, rozwoju IoT, systemu monitorowania widma radiowego, stosowania narzędzia porównywania cen w świetle warunków określonych w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej. Warsztat był poprzedzony spotkaniem szefów obu regulatorów. Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 sprawiły, że spotkanie miało charakter zdalny.

Współpraca pomiędzy regulatorami rozpoczęła się w 2013 r., kiedy w Belgradzie pomiędzy UKE i RATEL zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu. Obaj regulatorzy są również sygnatariuszami Memorandum o Współpracy w Dziedzinie QoS oraz Zarządzania Widmem, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania narzędzi pomiarowych i systemów monitorowania jakości usług, w szczególności usług dostępu do Internetu. 

Spotkania tego rodzaju oprócz wymiany wiedzy eksperckiej przyczyniają się także do pogłębienia relacji dwustronnych.