Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zaprasza wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC na warsztaty, które odbędą się 19 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 13 marca do 18 marca do godz. 12.00, bądź do wyczerpania miejsc. O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz rejestracyjny „Warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC”

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję do zapoznania się m.in. z możliwościami finansowania inwestycji szerokopasmowych POPC, zasadami dotyczącymi przygotowania beneficjentów do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC oraz wymaganiami technicznymi i praktycznymi aspektami dostępu hurtowego. Podczas warsztatów zostanie zaprezentowane narzędzie służące przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona – maksymalnie 4 osoby od jednego wnioskodawcy/beneficjenta.
Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Małgorzata Porębska, e-mail:

AGENDA:

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:10

Powitanie uczestników warsztatów

Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:10-10:40

Dostęp hurtowy do sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

10:40-11:40

Prezentacja narzędzia służącego przeprowadzaniu Testów Margin Squeeze dla sieci POPC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00-13:00

Możliwości finansowania przedsięwzięć POPC.

Bank Gospodarstwa Krajowego 

13:00-13:30

Przygotowanie beneficjenta do kontroli sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach POPC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

13:30

Lunch