Mężczyzna przemawiający do ludzi na sali

Warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

Uprzejmie informujemy że rejestracja na konferencję 3 grudnia 2019 r. została zamknięta. Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje zorganizować podobne wydarzenie w 2020 r. O szczegółach będziemy informowali w osobnym komunikacie. Prosimy o śledzenie strony pit.uke.gov.pl

 

Podczas spotkań pokażemy,  jakie możliwości daje portal pit.uke.gov.pl, jak uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób wprowadzać dane wynikające z obowiązków wobec Prezesa UKE.

Spotkania odbędą się 21 listopada oraz 3 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Pierwszy warsztat pt. "Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – jedno okienko informacyjne dla operatorów sieci" odbędzie się 21 listopada 2019 r. i jest przeznaczony dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci, w tym energetycznych, gazowych i wodociągowych.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UKEkonferencjaPT.pl.

Drugie spotkanie pt. "Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – obowiązki dla samorządów oraz zarządców nieruchomości i terenów zamkniętych" odbędzie się 3 grudnia 2019 r. i przeznaczone jest dla:

  • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województwa,
  • zarządców dróg,
  • zarządców nieruchomości,
  • zarządców terenów zamkniętych.

Zapisy na wydarzenie prowadzone są w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie UKEkonferencjaJST.pl.

Udział w konferencjach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu ani ewentualnego noclegu uczestnika. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

AGENDA:

Godzina

Prezentacja

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:10

Powitanie uczestników

10:10-10:30

Prawne uwarunkowania działania PIT

10:30-11:00

PIT dostępny dla wszystkich – prezentacja informacji dostępnych bez zalogowania

11:00-12:00

Logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE

12:00-12:30

Przerwa kawowa

 

Konferencja PT

Konferencja JST

12:30-13:00

Prezentacja danych przestrzennych– jak szukać informacji w portalu mapowym PIT

12:30-13:00

Wprowadzanie stawek za zajęcie pasa drogowego

13:00-14:00

Wprowadzanie danych do PIT – manualne i hurtowe

13:00-13:15

Wprowadzanie warunków dostępu do nieruchomości

13:15-14:15

Wprowadzanie danych o infrastrukturze do PIT – manualne i hurtowe

14:00-14:30

Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE

14:15-14:30

Pomoc- formularze on-line na PIT i PUE

14:30

LUNCH