Flagi Polski i Tajlandii

Wideo spotkanie UKE z NBTC

14 grudnia odbyło się wideo spotkanie wysokiego szczebla zorganizowane wspólnie przez UKE i tajlandzką Narodową Komisję Radiodyfuzji i Łączności (NBTC). Jego celem było omówienie ważnych kwestii regulacyjnych dla obu regulatorów oraz perspektyw dalszej współpracy. Podczas wydarzenia omówiono obecne i przyszłe przepisy dotyczące regulowania usług over-the top (OTT) w Europie oraz doświadczenia NBTC dotyczące uruchomienia sieci 5G.

Współpraca pomiędzy regulatorami rozpoczęła się w 2013 r., kiedy w Bangkoku podpisane zostało Memorandum o Porozumieniu pomiędzy UKE i NBTC.

Strony uznały dzisiejsze wydarzenie za bardzo wartościowe i planują kontynuować współpracę. Kolejne spotkanie planowane jest na maj lub czerwiec 2022 roku w Warszawie, o ile sytuacja pandemiczna pozwoli na zorganizowanie go w tradycyjnej formie.

Prezes UKE z grupą

Prezes NBTC z grupą

Prezes UKE i Prezes NBTC

Zastępca prezesa UKE i zastępca sekretarza generalnego NBTC