Wideokonferencja PIT – przygotowanie do sprawozdawczości

Wideokonferencja PIT – przygotowanie do sprawozdawczości

Zapraszamy na organizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej webinarium poświęcone Punktowi Informacyjnemu ds. Telekomunikacji, które odbędzie się 25 oraz 26 stycznia w godzinach 10.00-14:00.

Webinarium skierowane jest do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego prowadzących działalność telekomunikacyjną oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej, których obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Wskazany akt prawny wprowadza zmiany dotyczące zasad przekazywania informacji w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję do pozyskania wiedzy w zakresie:

  • sprawozdawczości  w PIT
  • możliwości, jakie daje portal pit.uke.gov.pl
  • formalności, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu
  • przygotowania danych
  • metod wprowadzania danych w celu realizacji obowiązku względem Prezesa UKE.

Webinarium poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Udział w webinarium jest bezpłatny. Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość zadawania pytań poprzez czat.

Nagrania webinariów, wraz z transkrypcją, tłumaczem języka migowego oraz odpowiedziami na pytania zadanymi na czacie będą wkrótce udostępnione.

Agenda spotkania

Godzina PT, JST, PUP
10:00 - 10:20 Powitanie uczestników,
Prawne aspekty PIT

Łukasz Kowalczyk, II Wydział Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym
10:20 - 10:30 Przerwa techniczna
10:30 - 10:50 Pytania i odpowiedzi
Marek Orciuch, Joanna Antczak
10:50 - 11:10 Rejestracja i logowanie do PIT i Platformy Usług Elektronicznych UKE, zmiana administratora podmiotu, dodanie nowego użytkownika
Łukasz Ławreszuk, Wydział Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki
11:10 - 11:20 Przerwa techniczna
11:20 - 11:40 Pytania i odpowiedzi
Łukasz Ławreszuk, Mariusz Krupa
11:40 - 12:30 Przygotowanie danych w PIT
Paulina Olszewska, Wydział Zarządzania Danymi w Departamencie Strategii i Analiz
Mateusz Biernacki, Wydział Raportowania i Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Strategii i Analiz
12:30 - 12:50 Przerwa techniczna
12:50 - 13:10 Pytania i odpowiedzi
Paulina Olszewska, Mateusz Biernacki, Joanna Antczak
13:10 - 13:30 Przekazanie danych do PIT
Anna Podpora, Wydziału Raportowania i Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Strategii i Analiz
Sebastian Stasz, Wydział Zarządzania Danymi w Departamencie Strategii i Analiz
13:30 - 13:40 Przerwa techniczna
13:40 - 14:00 Pytania i odpowiedzi
Anna Podpora, Sebastian Stasz, Joanna Antczak

Pliki do pobrania