Pomarańczowe logo firmy Allegro na białym tle

Współpraca UKE z Allegro.pl w sprawie wzmacniaczy

Urząd Komunikacji Elektronicznej współpracuje z Allegro.pl w sprawie ofert tzw. wzmacniaczy (repeaterów), których nieuprawnione używanie może powodować zakłócenia pracy stacji bazowych telefonii komórkowych.

Dzięki współpracy z UKE, największa w Polsce platforma handlowa zmienia zapisy w regulaminie, dopuszczając możliwość usuwania ofert dotyczących wzmacniaczy. W wyniku tej zmiany towary w ramach kategorii „Akcesoria GSM” – „Anteny i wzmacniacze” muszą zawierać w opisie informację, że: „Samodzielny montaż oraz używanie wzmacniaczy GSM/UMTS/LTE zwanych również repeaterami przez osoby nieuprawnione jest prawnie zabronione. Prawo do instalacji tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy sieci komórkowych. Niezastosowanie się do powyższego może zostać uznane, jako czyn podlegający grzywnie, a w przypadku działania w sposób uporczywy, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2". Oferty bez takiego elementu opisu są niezgodne z regulaminem I mogą być usuwane.

Efektem współpracy jest m.in. usunięcie do 25 października 2018 r. ok. 560 ofert.

Współpraca z Allegro.pl to tylko jeden ze sposobów ograniczania przez UKE użycia wzmacniaczy i uświadamiania potencjalnym nabywcom szkodliwości i nielegalności używania tych urządzeń. UKE przygotowało też kampanię informacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi użytkownikom urządzeń radiowych na skutki nielegalnego używania urządzeń radiowych. Elementem kampanii jest plakat, który dystrybuowany będzie przez delegatury UKE w całym kraju.

Czym jest wzmacniacz?

Wzmacniacz GSM to aktywne urządzenie radiowe, które pośredniczy w transmisji sygnału pomiędzy stacją bazową telefonii komórkowej a terminalem abonenckim. Używany jest w przypadku niesatysfakcjonującego dla abonentów poziom jakości i dostępności usług telefonii komórkowej.

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne używanie urządzeń radiowych wymaga (poza wyjątkami wymienionymi w odpowiednich przepisach) posiadania pozwolenia radiowego.

Repeater niespełniający norm technicznych, uszkodzony, zainstalowany niezgodnie lub umiejscowiony zbyt blisko stacji bazowej może powodować znaczne podniesienie poziomu tła elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji bazowej, co drastycznie ogranicza zasięg stacji, lawinowe zrywanie połączeń, a także utrudnienia w nawiązaniu połączenia ze stacją bazową, a co za tym idzie również ze służbami odpowiedzialnymi za porządek, bezpieczeństwo czy służbami ratunkowymi.

Pliki do pobrania