Logo POPC

Zakończony nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. POPC

30 kwietnia 2020 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w IV konkursie działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na tzw. „dogęszczanie obszarów”.

W naborze zostało złożonych 35 wniosków na 22 obszary konkursowe (do konkursu wyznaczono 35 obszarów).

Na obszarach, na które złożono wnioski, minimalne zobowiązanie pokryciowe wynosi 149 940 gospodarstw domowych.

W ramach realizowanych projektów, beneficjenci zobligowani będą do podłączenia do sieci NGA łącznie 12 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 142 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Łączna maksymalna kwota dofinansowania na 22 obszary wynosi 362 528 027,21 PLN.

Z podsumowaniem konkursu można zapoznać się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Pliki do pobrania