Listy wrzucane do skrzynki na klatce schodowej

Zmiany w Prawie pocztowym

W związku z epidemią koronawirusa do Prawa pocztowego wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące listów poleconych i przesyłek kurierskich.

W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego:

·         listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku, tak jak było to do tej pory,

·         zawieszono także obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki.

Zmiany nie dotyczą jednak przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.