Aktualności

  • Zasady publikacji

    27 listopada 2017

    Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w z ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Więcej o: Zasady publikacji

  • Strona internetowa

    27 listopada 2017

    Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Więcej o: Strona internetowa