Komunikacja SMS/MMS/Audiowizualna z Koordynatorem ds. dostępności

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności za pośrednictwem:

·       SMS;

·       MMS;

·       aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Wyżej wymienione środki wspierające komunikowanie się są dostępne w godzinach pracy UKE.

Kontakt do Koordynatora ds. dostępności:

Tomasz Hupało

+48 783 914 310