Aktualności

 • Dostępność w budynkach Urzędu

  29 November 2017

  Wszystkie budynki lub pomieszczenia, w których są zlokalizowane delegatury, są przez UKE, w ramach ograniczonych środków, dostosowywane do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. more Dostępność w budynkach Urzędu

 • Tłumacz PJM i SJM

  27 November 2017

  Do kontaktu z Głuchymi klientami wykorzystujemy tłumacza języka migowego on-line. more Tłumacz PJM i SJM

 • Zasady publikacji

  27 November 2017

  Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526). more Zasady publikacji

 • Strona internetowa

  27 November 2017

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. more Strona internetowa