Patronaty

Wniosek o patronat honorowy Prezesa UKE należy przesłać drogą elektroniczną na adres lub listownie.

Prośbę o patronat należy przesłać nie później niż na dwa miesiące przed dniem, w którym planowane jest przedsięwzięcie. Otrzymanie patronatu honorowego Prezesa UKE zobowiązuje organizatora do zamieszczenia informacji o patronacie honorowym oraz logo UKE na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia.

T: +48 22 53 49 269

 

Wydarzenia objęte patronatem honorowym Prezesa UKE w 2023 roku

STYCZEŃ

 • 01.2022-06.2023 Brygada Porządkowa

MARZEC

 • 01.03.2023 II Krajowa Konferencja Pocztowa Pocztowa diagnoza 2023 
 • 01.03.2023 Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej dla Uczniów
 • 14-15.03.2023 FG TIME
 • 15-17.03.2023 XX Jubileuszowa Konferencja Telekomunikacja i Informatyka na Kolei
 • 31.03.2023 Wyzwania dla ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów

KWIECIEŃ

 • 13-14.04. 2023 XIII Sympozjum Elektryków I Informatyków SNEiI 2023
 • 14.04.2023 Cyber Gra Spoofy
 • 17-19.04.2023 Konferencja KIKE 2023

MAJ

 • 10-11.05.2023 Impact 2023
 • 17-19.05.2023 VII Edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu „Edumixer 2023”
 • 22-23.05.2023 Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej PIKE

CZERWIEC

 • 1.06.-finał 15.11.2023 XVIII edycja konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, podyplomową oraz doktorską w dziedzinie zarządzania projektami „Project Master”
 • 15.06.2023 Kongres Gospodarki Senioralnej – Dialog Pokoleń – społeczeństwo – zdrowie – praca – rynek konsumencki
 • 15-16.06.2023 X Jubileuszowa Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa „Współczesny rynek konsumenta – sprzedaż i usługi”
 • 21-22.06.2023 Cybersec Forum Expo 2023

LIPIEC

 • 2023 Obserwatorium Dostępności Mediów (ODM)
 • 2023 Raport rynkowy – Elektroniczne Doręczenia 2023+ - bezpieczna digitalizacja korespondencji
 • 07-09.2023 Letnia Akademia Liderów RODO

SIERPIEŃ 

 • 6-12.08.2023 Spotkania Międzynarodowej Grupy YL

WRZESIEŃ

 • 4-8.09.2023 Konferencja lnternational Symposium and Exhibition on Electromagnetic Compatibility, EMC Europe 2023
 • 9-10.09.2023 Kongres Futurologiczny 2023
 • 11.09.2023 Gala 30-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz 20-lecia Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
 • 20-21.09.2023 Forum Nowych Technologii
 • 20-22.09.2023 Konferencja Radiokomunikacji i Teleinformatyki (KRiT) 2023
 • 25-27.09.2023 iNET – Media Forum Meeting 2023

PAŹDZIERNIK

 • 1.10-10.11.2023 Digital Festival
 • 2-4.10.2023 50. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE 2023
 • 5.10.2023 Ośrodek Analiz Konsumenckich Konferencja otwierająca
 • 9-10.10.2023 Data Economy Congress
 • 10.10.2023 Ceber24 Day
 • 10-13.10.2023 Jesienna Konferencja Szkoleniowa Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
 • 16-18.10.2023 XXX Konferencja KIKE
 • 20.10.2023 I Krajowa Konferencja Konsumencka UWr i Forkon. Organizacje konsumenckie i rzecznicy konsumentów w systemie ochrony konsumentów w Polsce. Prawo-praktyka-problemy-potrzeby

LISTOPAD

 • 15.11.2023 Project Management – Edukacja

 

Pełna informacja na temat przyznanych patronatów dostępna w załączniku.

 

Pliki do pobrania