Aktualności

 • Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 r.

  31 maja 2023

  Jaki był rok 2022 dla polskiego rynku pocztowego? Na to pytanie odpowiada nasz najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”. Więcej o: Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 r.

 • Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

  26 maja 2023

  Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC. Więcej o: Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

 • Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

  18 maja 2023

  Prezes UKE przedstawia dokument skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych.   Więcej o: Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

 • Świadectwa amatorskie

  12 maja 2023

  Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Więcej o: Świadectwa amatorskie

 • Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne

  08 maja 2023

  Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw mających na celu udostępnienie łączności gigabitowej do 2030 r. wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE. Inicjatywy te stanowią podstawy do transformacji sektora łączności w UE, w zgodzie z celami Europejskiej Dekady Cyfrowej (tzw. Digital Decade). Więcej o: Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne

 • Przenoszenie numerów w I kwartale 2023 roku

  12 kwietnia 2023

  W sieciach mobilnych w I kwartale 2023 roku przeniesiono ponad 360 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych ponad 147 tys. – wynika z najnowszych raportów przenoszenia numerów udostępnionych przez Prezesa UKE. Więcej o: Przenoszenie numerów w I kwartale 2023 roku

 • Zakaz nadawania programów przez RT Arabic, Sputnik Arabic

  06 kwietnia 2023

  Zakaz zobowiązuje dostawców usług do blokowania dostępu do informacji rozpowszechnianych przez RT Arabic, Sputnik Arabic Więcej o: Zakaz nadawania programów przez RT Arabic, Sputnik Arabic

 • e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce

  31 marca 2023

  Urząd Komunikacji Elektronicznej realizuje w partnerstwie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce.” Więcej o: e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce