Aktualności

 • Wyniki kampanii pomiarowej

  30 października 2023

  W ramach kampanii pomiarowej przeprowadziliśmy kontrolę urządzeń sterowanych za pomocą pilota radiowego (nie wykorzystujących technologii Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee). Więcej o: Wyniki kampanii pomiarowej

 • Prezes UKE ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

  18 października 2023

  Na podstawie art. 118c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Pt oraz § 35 Ministra Cyfryzacji w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych z dnia 11 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1467), Prezes UKE ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GH. Więcej o: Prezes UKE ogłasza wyniki aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

 • Przenoszenie numerów w III kwartale 2023 roku

  09 października 2023

  W sieciach mobilnych w III kwartale 2023 roku przeniesiono ponad 375 tys. numerów, a w sieciach stacjonarnych blisko 52 tys. – wynika z najnowszych raportów przenoszenia numerów udostępnionych przez Prezesa UKE. Więcej o: Przenoszenie numerów w III kwartale 2023 roku

 • Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

  25 września 2023

  25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 14 ustawy podmiot publiczny może zlecać usługę wysyłania krótkich wiadomości tekstowych wyłącznie integratorowi usług SMS wpisanemu do wykazu prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Więcej o: Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

 • Poszerzona lista podmiotów z zakazem nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści 

  22 września 2023

  Zakaz nadawania programów przez RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon Więcej o: Poszerzona lista podmiotów z zakazem nadawania lub dystrybucji jakichkolwiek treści 

 • Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

  20 września 2023

  Prezes UKE przygotował zestawienie dokumentów/informacji (Zestawienie), które Operatorzy Sieci Dostępowych (OSD) powinni przedstawiać wraz z wnioskiem o akceptację oferty hurtowej/zmian oferty hurtowej (Wniosek OSD). Więcej o: Akceptacja ofert hurtowych/zmian ofert hurtowych w POPC przez Prezesa UKE

 • Obowiązek wpłat na rzecz PISF

  20 września 2023

  Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Więcej o: Obowiązek wpłat na rzecz PISF

 • Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów

  18 września 2023

  Informujemy, że do Prezesa UKE wpłynął wniosek Stoen Operator sp. z o.o. (dalej „Stoen”) o wydanie decyzji zmieniającej decyzję Prezesa UKE nr DR.WIT.6082.2.2019.182, określającą „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych Stoen linii niskiego i średniego napięcia”. Więcej o: Wniosek Stoen ws. zmiany decyzji dot. dostępu do słupów