Aktualności

 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku

  30 czerwca 2023

  Jak wyglądał rynek telekomunikacyjny w 2022 roku - przedstawiamy raport. Więcej o: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2022 roku

 • Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

  28 czerwca 2023

  Przedstawiamy Państwu siódme sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. Więcej o: Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

 • Ruszyła aukcja 5G

  22 czerwca 2023

  Prezes UKE podpisał ogłoszenie o aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości pasma 3,6 GHZ Więcej o: Ruszyła aukcja 5G

 • Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 r.

  31 maja 2023

  Jaki był rok 2022 dla polskiego rynku pocztowego? Na to pytanie odpowiada nasz najnowszy „Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 roku”. Więcej o: Raport o stanie rynku pocztowego w 2022 r.

 • Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

  26 maja 2023

  Prezes UKE przygotował wytyczne dotyczące zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC. Więcej o: Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

 • Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

  18 maja 2023

  Prezes UKE przedstawia dokument skierowany do przedsiębiorców telekomunikacyjnych (PT) i operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych.   Więcej o: Kodeks dobrych praktyk – Współpraca PT i OSD w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych

 • Świadectwa amatorskie

  12 maja 2023

  Obsługiwanie amatorskich urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych. Więcej o: Świadectwa amatorskie

 • Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne

  08 maja 2023

  Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw mających na celu udostępnienie łączności gigabitowej do 2030 r. wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE. Inicjatywy te stanowią podstawy do transformacji sektora łączności w UE, w zgodzie z celami Europejskiej Dekady Cyfrowej (tzw. Digital Decade). Więcej o: Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne