Aktualności

 • Warsztaty BEREC

  02 stycznia 2019

  29 stycznia 2019 r. w Brukseli odbędą się warsztaty organizowane przez BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) mające na celu jest omówienie przepisów dotyczących komunikacji wewnątrzunijnej, wynikających ze zmienionego rozporządzenia (UE) 2015/2120. Więcej o: Warsztaty BEREC

 • Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych

  21 grudnia 2018

  UKE organizuje serię warsztatów w związku ze zmianami w zakresie rocznej sprawozdawczości. Więcej o: Warsztaty dot. zmian w zakresie rocznej sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych

 • Prezes UKE nałożył karę na Orange Polska S.A. za niewykonywanie Decyzji zatwierdzającej Ofertę SOR

  20 grudnia 2018

  Prezes UKE stwierdził, że Orange Polska S.A. nie wypełniała obowiązków związanych z wymianą informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach stacjonarnych, co naruszało przepisy Prawa telekomunikacyjnego. Na Orange Polska S.A. nałożono karę w wysokości 11 mln zł. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na Orange Polska S.A. za niewykonywanie Decyzji zatwierdzającej Ofertę SOR

 • Prezes UKE nałożył karę na P4 sp. z o. o. za nieutrwalenie oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy

  18 grudnia 2018

  Prezes UKE stwierdził, że P4 sp. z o.o. nie wypełniła obowiązku utrwalenia oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy dokonanych telefonicznie. Za to naruszenie na P4 sp. z o.o. nałożono karę w wysokości 10 000 zł. Więcej o: Prezes UKE nałożył karę na P4 sp. z o. o. za nieutrwalenie oświadczenia abonenta dotyczącego zmiany warunków umowy

 • Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 

  17 grudnia 2018

  Więcej o: Europejski kodeks łączności elektronicznej i rozporządzenie BEREC opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE 

 • Badania dostępności stron i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

  14 grudnia 2018

  Badania miały na celu ocenę stanu dostosowania stron internetowych, stron mobilnych i aplikacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych i pocztowych dla potrzeb osób, objętych ryzykiem wykluczenia społecznego. Więcej o: Badania dostępności stron i aplikacji mobilnych operatorów telekomunikacyjnych i pocztowych

 • Zmiany w zakresie Premium Rate

  12 grudnia 2018

  12 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany Prawa telekomunikacyjnego. Zwiększają ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi z usługami premium rate, a także wprowadzają dokumentową formę zawierania umów. Więcej o: Zmiany w zakresie Premium Rate

 • Wchodzą w życie zmiany dla samorządów świadczących darmowy internet

  12 grudnia 2018

  12 grudnia wchodzą w życie zmiany w Megaustawie dotyczące warunków świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) bezpłatnego dostępu do internetu. Więcej o: Wchodzą w życie zmiany dla samorządów świadczących darmowy internet