Aktualności

 • Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

  31 października 2019

  W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłoszona została lista obszarów w czwartym naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Więcej o: Lista obszarów do objęcia interwencją w czwartym konkursie Działania 1.1

 • Małgorzata Ignatowicz oficerem łącznikowym Grupy Banku Światowego

  31 października 2019

  Małgorzata Ignatowicz, ekspert w Wydziale Współpracy Społeczno-Gospodarczej Departamentu Spraw Zagranicznych UKE, od października br. pełni funkcję oficera łącznikowego Grupy Banku Światowego ds. relacji z sektorem prywatnym. Więcej o: Małgorzata Ignatowicz oficerem łącznikowym Grupy Banku Światowego

 • Warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

  29 października 2019

  Zapraszamy na warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji. Więcej o: Warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji

 • Nielegalne wzmacniacze GSM

  29 października 2019

  Wśród użytkowników telefonii komórkowej stało się popularne stosowanie wzmacniaczy sygnału, zwanych popularnie repeaterami GSM lub wzmacniaczami GSM. Mało kto jednak wie, że prawo do instalowania i użytkowania tego typu urządzeń posiadają wyłącznie operatorzy telekomunikacyjni. Więcej o: Nielegalne wzmacniacze GSM

 • Konsultacje ITU dotyczące wykorzystania ICT

  21 października 2019

  Grupa robocza Rady ITU ds. zagadnień polityki międzynarodowej związanej z Internetem (CWG-Internet) rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące wykorzystania nowych i powstających technologii telekomunikacji/ICT na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej o: Konsultacje ITU dotyczące wykorzystania ICT

 • Internet szerokopasmowy w Afryce – Raport Komisji Szerokopasmowej ONZ

  18 października 2019

  Komisja Szerokopasmowa ds. Zrównoważonego Rozwoju działająca przy ONZ opublikowała raport dotyczący cyfrowej transformacji Afryki. Współautorem dokumentu jest Prezes UKE Marcin Cichy, który jako jeden z Komisarzy Szerokopasmowych, uczestniczył w pracach grupy roboczej. Więcej o: Internet szerokopasmowy w Afryce – Raport Komisji Szerokopasmowej ONZ

 • Materiały z warsztatów POPC

  16 października 2019

  Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w osi I Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zorganizował 15 października 2019 roku w Warszawie warsztaty dla wnioskodawców i beneficjentów działania 1.1 POPC. Więcej o: Materiały z warsztatów POPC

 • Forum interesariuszy ERGP w Brukseli

  03 października 2019

  Wiodącym tematem tegorocznego Forum interesariuszy Europejskiej Grupy Regulatorów ds. Usług Pocztowych (ERGP) była regulacja sektora pocztowego w wymiarze europejskim i globalnym. Więcej o: Forum interesariuszy ERGP w Brukseli