Aktualności

 • Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

  17 października 2017

  Prezes UKE przedstawia „Sprawozdanie z końcowych wyników ustaleń w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usług wchodzących w skład usługi powszechnej i pokrycia dopłaty z tego tytułu”. Więcej o: Sprawozdanie w sprawie kosztu netto świadczenia w 2007 r. usługi powszechnej

 • Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

  29 września 2017

  Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji regulacyjnych dotyczących: Więcej o: Konsultacje projektów decyzji regulacyjnych Prezesa UKE w sprawie EmiTel sp. z o.o.

 • Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

  21 września 2017

  Prezes UKE zakończył analizę stanowisk przesłanych w konsultacjach społecznych. Łącznie podmioty zgłosiły uwagi dotyczące kilkudziesięciu zagadnień. Więcej o: Zakończenie konsultacji certyfikowanego mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu

 • Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych

  20 września 2017

  Urządzenia radiowe, wobec których w Unii Europejskiej istnieją ograniczenia w zakresie wprowadzania ich do obrotu, oddawania do użytku lub które wymagają uzyskania pozwolenia na używanie, stanowią urządzenia klasy 2. Informacje o powyższych ograniczeniach powinny zostać podane do publicznej wiadomości. Więcej o: Znak ostrzegawczy na urządzeniach radiowych

 • Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

  18 września 2017

  15 września 2017 r. Prezes UKE wznowił postępowanie administracyjne zakończone przyznaniem na rzecz spółek CenterNet S.A. oraz Mobyland sp. z o.o. (obecnie: Aero 2 sp. z o.o.) rezerwacji częstotliwości z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz w oparciu o wyniki przetargu na te częstotliwości. Więcej o: Prezes UKE wznowił postępowanie w sprawie rezerwacji z pasma 1800 MHz

 • Strategia Prezesa UKE w latach 2017-2021

  23 sierpnia 2017

  Strategiczne kierunki działań Prezesa UKE w latach 2017-2021 definiują kluczowe obszary aktywności Regulatora obecnej kadencji. Więcej o: Strategia Prezesa UKE w latach 2017-2021

 • Zapotrzebowanie Polaków na usługi pocztowe

  22 sierpnia 2017

  Jakie jest zapotrzebowanie społeczne na usługi powszechne? Przeprowadziliśmy wnikliwe, szeroko zakrojone badanie całokształtu usług pocztowych. Zapraszamy do lektury jego wyników. Więcej o: Zapotrzebowanie Polaków na usługi pocztowe

 • Rezerwacje kanałów separacyjnych w paśmie 1800 MHz

  11 sierpnia 2017

  Prezes UKE wydał trzy decyzje rezerwacyjne częstotliwości w kanałach separacyjnych w paśmie 1800 MHz. Rezerwacji udzielono na rzecz T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. i Polkomtel sp. z o.o. Więcej o: Rezerwacje kanałów separacyjnych w paśmie 1800 MHz