BEREC - Logotyp

Aktualne konsultacje publiczne BEREC

6 października 2020 r., w wyniku decyzji podjętych na 3. w tym roku spotkaniu plenarnym Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) rozpoczęły się konsultacje publiczne 2 dokumentów.

Konsultacje są normalnym etapem prac BEREC przed przyjęciem dokumentu i służą lepszemu odzwierciedleniu oczekiwań i obaw graczy rynkowych, których mogą dotyczyć dane regulacje. 

Konsultacje otwarte są dla wszystkich interesariuszy i potrwają do 5 listopada 2020 r. Obecnie dotyczą następujących prac:

  1. Program prac BEREC 2021,
  2. Wytyczne BEREC dotyczące wsparcia krajowych organów regulacyjnych w spójnym stosowaniu analiz geograficznych dostarczania sieci.

Projekty dokumentów oraz instrukcje zgłaszania uwag dostępne są na stronie BEREC. 

Zachęcamy zainteresowane strony do przekazywania swoich uwag BEREC.