Nauczyciel i uczeń przy komputerze

Badanie konsumenckie 2021 - dzieci, rodzice oraz nauczyciele

Przedstawiamy wyniki najnowszych badań konsumenckich 2021, przeprowadzonych wśród dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli. Pokazują one, w jaki sposób najmłodsi korzystają z usług telekomunikacyjnych oraz jak wyglądała w ubiegłym roku nauka.

Badanie dzieci i rodziców

Dzieci zwykle zaczynają korzystać z telefonu komórkowego w wieku 7-8 lat  (46,8%). Niemal każde dziecko ma telefon typu smartfon (97,7%). Zwykle telefon był wybierany przez rodziców (51,7% dzieci; 50,5% rodzice). Przede wszystkim to rodzice decydowali o wyborze oferty komórkowej (79,1%). Podobnie, jak w roku ubiegłym niemal połowa rodziców przyznała, że wydaje na korzystanie z telefonu przez dzieci od 21 do 30 zł (48,5%).

Dodatkowo, blisko 57,8% rodziców wskazało, że dzieci samodzielnie instalują sobie aplikacje na telefon. Podobny odsetek dzieci wskazał, że instaluje sobie aplikacje (57,4%). Około 41% rodziców przyznaje, że ich dzieci wiedzą, jak zrobić zakupy przez aplikacje mobilne.

Najczęściej dzieci zaczynają korzystać z internetu w wieku 7-8 lat (36,2%), nieco rzadziej jest to 5-6 lat (27,6%). Zdecydowana większość dzieci (88,8%) korzysta z internetu poza edukacją online.

62,3% badanych rodziców deklaruje, że stosuje kontrolę rodzicielską w kontekście korzystania przez ich dziecko z internetu. Do 3 najczęstszych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, które mogą wynikać z korzystania z internetu przez dziecko, rodzice zaliczają: uzależnienie, kontakt z nieznajomymi (nieznajomy może nie być osobą, za którą się podaje), kontakt z nieodpowiednimi treściami takimi, jak: pornografia, przemoc, rasizm (odpowiednio 38,2%, 37,8% i 37,4%). Blisko 91% rodziców słyszało o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu.

Badanie nauczycieli

17,0% nauczycieli prowadziło lekcje w formie zdalnej przed marcem 2020 r. (przed wprowadzeniem takiej formy do szkół). Nauczyciele korzystają podczas zajęć zdalnych raczej z własnego komputera/laptopa (83,4%), a 16,6% badanych pożycza sprzęt od szkoły/gminy. Zdecydowana większość nauczycieli prowadzi lekcje online w formie wideo rozmów z wykorzystaniem platformy/komunikatora (78,1%), dużo mniej osób przekazuje uczniom zadania/materiały do samodzielnego opracowania przez dzieci (44,0%). 26,5% badanych prowadzi webinaria dla klasy/grupy, a 22,0% nauczycieli prowadzi indywidualne konsultacje z uczniami. Ze wszystkich wymienionych form nauki zdalnej korzysta 14,8% respondentów. Warto dodać, że 28,2% nauczycieli przyznało, że odpowiada im zdalna forma prowadzenia zajęć z uczniami.

Prawie połowa nauczycieli korzysta codziennie z komunikatorów (47,5%). Co piąty badany (20,0%) często lub czasami udostępnia zdjęcia swoich bliskich w Internecie, rzadko robi to 32,3% nauczycieli, a nigdy zdjęć bliskich nie udostępnia prawie połowa odpowiadających (47,6%).

Badani nauczyciele znają akcje społeczne prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Ponad połowa respondentów słyszała o akcji „Klikam z głową” (67,2%) oraz kampanii „Ja Online” (50,4%). Tylko nieco mniejszy odsetek badanych zna również akcję społeczną „Koduj z UKE” (47,1%).

Korzystanie z usług telekomunikacyjnych podczas pandemii

Blisko 53,2% rodziców wskazało, że zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne podczas pandemii wzrosło. Rozważając usługi, z których dzieci najczęściej korzystały podczas pandemii, najwięcej dzieci (40,5%) i rodziców wskazało (45,6%) na połączenia głosowe. Dzieci wskazały, że drugą najczęstszą aktywnością było granie w gry (39,9%). Blisko 43,0% rodziców wskazało, że granie było jedną z aktywności, którą ich dzieci podejmowały najczęściej.

W ocenie rodziców rola usług telekomunikacyjnych w życiu dzieci nieco zmieniła się. Blisko 75,4% respondentów wskazało (suma "zdecydowanie ważna" i "raczej ważna"), że usługi telekomunikacyjne były ważne w życiu codziennym przed pandemią. Badani zapytani o ich rolę w życiu dzieci podczas pandemii wskazali, że są one ważne (86,4% - suma "zdecydowanie ważna" i "raczej ważna"). Okres pandemii miał niewielki wpływ na wybór usług internetu przez rodziców (14,6% dla internetu stacjonarnego; 12,8% dla internetu mobilnego).

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami.

 

Zobacz także:

Badanie konsumenckie 2021 – klienci indywidualni

Badanie konsumenckie 2021 – klienci instytucjonalni

Pliki do pobrania