Ludzi ze smartfonem i laptopem

Badanie konsumenckie klientów indywidualnych przeprowadzone w 2022 roku

Z roku na rok zwiększa się odsetek osób korzystających z usług łączności elektronicznej w Polsce. Najpopularniejszymi usługami w minionym roku były telefonia mobilna, telewizja oraz dostęp do internetu, zarówno mobilny jak i stacjonarny – wynika z najnowszego badania konsumenckiego klientów indywidualnych przeprowadzonego w 2022 roku.

W ubiegłym roku badani najczęściej wybierali usługi telefonii komórkowej (97,2%), w przeważającej większości za pomocą smartfona. Spośród jej użytkowników aż 92,7% korzystało z internetu, a 74% znało wielkość swojego pakietu danych internetowych. Niemal trzy czwarte badanych korzystało z komunikatorów internetowych w telefonie, a za główną ich zaletę wskazywało brak opłat. Aż 9 na 10 badanych, którzy wyjeżdżali w zeszłym roku za granicę, korzystało z usług w roamingu, głównie z połączeń głosowych i SMS.

Dostęp do internetu zadeklarowało 79,1% respondentów, z czego dwie trzecie (69,8%) posiadało dostęp stacjonarny, a ponad połowa (57,3%) mobilny. W minionym roku respondenci w sieci najczęściej przeglądali strony internetowe, odbierali pocztę elektroniczną, korzystali z portali, serwisów i aplikacji społecznościowych lub informacyjnych oraz z komunikatorów i szeroko rozumianej rozrywki. Większość respondentów była zadowolona z parametrów posiadanego dostępu do internetu.

Z usług telewizyjnych korzystało 87,5% badanych. Najpopularniejszym rodzajem były streaming wideo (41,7%), a po nim naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T2) (33,2%). Spośród korzystających z usług DVB-T2 około 2/5 zauważyło korzyści ze zmiany standardu nadawania sygnału cyfrowego z czego większość wskazało poprawę jakości sygnału wideo lub audio oraz większą stabilność połączenia.

Z pojęciem „OTT” spotkał się około co piąty badany, a korzysta z nich ponad 90%. Najczęściej są to komunikatory internetowe (69,9%), aplikacje do streamingu wideo (50,2%) oraz usługi aplikacyjne np. do nawigacji czy przechowywania danych w chmurze (43%). Według respondentów wybór dostawcy usług streamingu wideo zależy głównie od ich ceny, dostępnego kontentu oraz elastyczności oferty (32,2%).

Niemal co trzeci respondent korzystał z usług wiązanych, głównie w pakietach dwóch (43,3%) i trzech usług (37,5%). W skład pakietów wchodziły najczęściej najpopularniejsze na rynku usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa, telewizja i internet. Badani korzystali z usług wiązanych ze względu na korzystniejszą cenowo i rozliczeniowo ofertę niż w przypadku wybierania usług osobno.

Badani coraz bardziej dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Większość z nich deklaruje, że korzysta z programów antywirusowych lub antyspyware, aktualnego oprogramowania, a ponad połowa z nich zabezpiecza także swoje urządzenie mobilne. Prawie 2/5 badanych deklaruje, że korzysta z rozwiązań zwiększających poziom prywatności w sieci. Aż 83,5% ma świadomość z udostępniania swoich danych osobowych w sieci. W większości, bo około połowy, udostępniają je w internecie podmiotom publicznych, przedsiębiorstwom a co ponad czwarty portalom społecznościowym. Co piąty badany przyznaje wprost, że nie czyta regulaminów usług internetowych przed ich akceptacją.

Większości ankietowanych (84,8%) słyszała o pojęciu „sieć 5G”. Również większość ankietowanych jest zadowolona z parametrów swojego połączenia Niemal co trzecia osoba nie zgodziłaby się na postawienie nadajnika blisko swojego domu, nawet jeśli miałoby to wiązać się z poprawą jakości usług. Jednak dla ponad 2/5 badanych korzyści wynikające z jakości połączenia przeważają nad obawami.

Respondenci raczej pozytywnie ocenili funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego. Prawie co czwarta osoba zauważyła pozytywne zmiany w ciągu ostatniego roku. Około 16,1% klientów wskazał negatywne zmiany, a głównie wymienianym czynnikiem był wzrost cen (69%). 

 

Więcej informacji w załączonym raporcie z badania konsumenckiego klientów indywidualnych.

Pliki do pobrania