Grupa ludzi siedząca w biurze przy jednym stole

Europejskie warsztaty rynku pocztowego w Belgradzie

Europejska Grupa Regulatorów ds. Usług pocztowych (ERGP), Komisja Europejska i Agencja Regulacyjna ds. Komunikacji Elektronicznej i Usług Pocztowych Republiki Serbii (RATEL) organizują warsztaty dla interesariuszy rynku pocztowego.

Warsztaty odbędą się 28 listopada br. w Belgradzie, gdzie zainteresowane podmioty z sektora pocztowego, a także innych powiązanych sektorów, spotkają się, aby wymienić poglądy na kluczowe tematy dla przyszłości rynku pocztowego. 

Uczestnicy będą mogli omówić najnowsze wyniki badania (WIK-Consult) unijnego rynku paczek e-commerce, które stanowi ważny wkład KE do planowanego na rok 2020 przeglądu usług doręczenia paczek.

Warsztaty będą okazją do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości dyrektywy pocztowej, dyskusji o obecnych i potencjalnych formach współpracy między UE a innymi krajami europejskimi spoza Unii, które przygotowują się do dostosowania swoich ram regulacyjnych do zmian zachodzących na rynku globalnym, europejskim i rynkach krajowych.

W ramach warsztatów planowany jest m.in. panel poruszający kwestie trendów i oczekiwań konsumentów na rynku przesyłek oraz wyzwań regulacyjnych jakie stoją przed unijnymi regulatorami.  Szczegółowe informacje dotyczące agendy spotkania, rejestracji i spraw organizacyjnych dostępne są na stronie ERGP.