Modem

Jakość sieci w Polsce - pomiary z certyfikowanego mechanizmu monitorowania internetu (grudzień 2019–maj 2020)

Dzięki certyfikowanemu przez Prezesa UKE mechanizmowi monitorowania jakości dostępu do internetu użytkownicy sieci wykonali od grudnia 2019 do maja 2020 ponad 240 tys. pomiarów jakości dostarczanej im usługi, z czego 19 tys. to pomiary certyfikowane. Średnia prędkość pobierania danych w przypadku internetu stacjonarnego wyniosła ponad 150 Mb/s.

Do certyfikowanego mechanizmu monitowania jakości dostępu do internetu, zarejestrowało się już ponad 43 tys. użytkowników. Mechanizm pozwala od 1 grudnia 2018 r. nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale także dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy,

W czasach gdy dla wielu z nas koniecznością stała się praca zdalna i zdalne nauczanie, znacząco rośnie zapotrzebowanie na transfer danych w sieciach ruchomych i stacjonarnych. Tym samym rośnie też znaczenie jakości usług dostępu do internetu. Pokazują to też zebrane dane.  

W ostatnim półroczu – między grudniem 2019 a majem 2020 – wykonanych zostało ponad 240 tys. pomiarów, na podstawie których stworzyliśmy m.in. podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy we współpracy z firmą V-Speed, która jest dostawcą mechanizmu. 

Użytkownicy wykonali w tym czasie ponad 19 tys. certyfikowanych pomiarów, a wszystkich ponad 240 tys. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 152,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego, a 20,2 Mb/s dla internetu mobilnego. Prędkość wysyłania danych to odpowiednio 59,6 i 9,2 Mb/s.

Wyniki w sieciach mobilnych są niższe niż poprzednich półroczach. Wskazuje to na wpływ zwiększonego zapotrzebowania na transfer danych spowodowany pandemią COVID19.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne, aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami pokazującymi szczegóły, a także podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych wykonany na podstawie pomiarów dokonanych dzięki certyfikowanemu mechanizmowi.

Pliki do pobrania