Logo #keepCTRL

Klikam z głową #keepCTRL – nowa kampania edukacyjna UKE

Przemoc, hejt, patostream, sexting - to tylko część zjawisk, z jakimi dzisiejsza młodzież styka się korzystając z internetu. Dlatego ruszamy z nowym projektem edukacyjnym Klikam z głową #keepCTRL, w ramach którego będziemy ostrzegać dzieci i ich opiekunów przed niebezpiecznymi zjawiskami w sieci i uczyć jak odpowiedzialnie korzystać z internetu.

Prawie 9 na 10 dzieci korzysta na co dzień z internetu. Służy on im przede wszystkim do grania online (69 proc.), słuchania muzyki (59 proc.) oraz oglądania filmów (53 proc.). Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że  nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne. Według przeważającej części rodziców, w internecie jest zbyt dużo przemocy, seksu i przekleństw. Przy czym mniej niż połowa rodziców stosuje kontrolę rodzicielską w kontekście korzystania przez dzieci z internetu.

Efektem kontaktu z nieodpowiednimi treściami mogą być problemy z nauką, zaburzenia emocjonalne, wyobcowanie, kompleksy oraz problemy zdrowotne. Dlatego tak istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.
Akcja Klikam z głową #keepCTRL, skierowana do dzieci w klasach 6-8, ma na celu zwrócenie uwagi na takie zjawiska jak wyzwania w sieci, sexting/sextortion, hejt oraz FOMO, MOMO, FOJI i JOMO. W ramach kampanii edukacyjnej UKE powstały cztery filmy ukazujące wyżej wymienione zjawiska. Będziemy je pokazywać młodzieży podczas specjalnych zajęć prowadzonych w szkołach w całej Polsce. Pokazom będą towarzyszyć spotkania z ekspertami UKE, którzy doradzą jak chronić się przed cyberprzemocą. Pilotażowe zajęcia prowadzimy od września w województwie mazowieckim. Od grudnia kampania startuje na terenie całej Polski.

Akcja edukacyjna odbywa się pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

 

 

Edukacja z UKE

UKE prowadzi trzy akcje edukacyjne skierowane do dzieci oraz seniorów. Jedną z nich jest Klikam z głową, którą do tej pory objęte były dzieci w wieku 6-12 lat. Podczas zajęć rozmawiamy jak bezpiecznie poruszać się w sieci i korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Uczymy, jak radzić sobie z agresją, chronić dane oraz uniknąć wysokich rachunków. Dotychczas zorganizowaliśmy 1,4 tys. spotkań, w których uczestniczyło 130 tys. dzieci.
Pozostałe akcje edukacyjne UKE to Koduj z UKE, w ramach której dzieci uczą się podstaw programowania oraz Wiem, co podpisuję, chroniącej osoby starsze przed praktykami nieuczciwych przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów. W ramach tych akcji przeszkoliliśmy już odpowiednio 10 tys. i 25 tys. osób.