Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Konsultacje Rekomendacji KPO/FERC

Rozpoczęły się konsultacje wytycznych dotyczących zasad i warunków zapewnienia dostępu hurtowego do sieci realizowanych w ramach KPO/FERC.

Prezes UKE zaprasza przedstawicieli rynku do udziału w konsultacjach i zgłaszania stanowisk do 7 czerwca 2023 r. Stanowisko można przekazać do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres sekretariat.dr@uke.gov.pl lub przez stronę pue.uke.gov.pl – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące Rekomendacji w zakresie dostępu do sieci zrealizowanej w ramach KPO/FERC”. Stanowiska złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.