Grafika z napisem 5G w centrum i ikonami przedstawiającymi usługami

Lista uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz

Cztery podmioty, które złożyły oferty wstępne w ramach ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 22 czerwca 2023 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz zostały zakwalifikowane do etapu II aukcji.

Listę uczestników aukcji zakwalifikowanych do etapu II aukcji przedstawiono w Biuletynie Informacji Publicznej