Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Warsztaty dla Beneficjentów POPC - rejestracja

Urząd Komunikacji Elektronicznej, instytucja o charakterze specjalistycznym w I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, zaprasza na warsztaty, które odbędą się 19 listopada 2020 r. w formie on-line.

Zapisy na warsztat będą prowadzone w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy od 16 listopada do 19 listopada do godziny 9.30. 
Formularz rejestracyjny.
Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Bloki tematyczne
I
Białe plamy po POPC” - przyczyny nieuwzględnienia PA w konkursach, sposoby objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach
II 
Standaryzacja procesu dostępu do usług i sieci POPC – elementy standaryzacji, obszary wdrożenia, korzyści ze stosowania 
Test Margin Squeeze – elementy testu, mechanizm działania, sposoby weryfikacji 
III
Kontrola projektów budowy sieci POPC  - analiza poprawności realizacji projektów w odniesieniu do Wymagań dla sieci POPC, dobre i złe praktyki (przykłady) 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Julita Sobczak, e-mail: Julita.Sobczak@uke.gov.pl

AGENDA

10:00-10:10

Powitanie uczestników warsztatów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Aneta Marchewka-Kuliś

10:10-10:30

Białe plamy po POPC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Joanna Antczak

10:30-10:55

Standaryzacja dostępu do usług i sieci POPC.                                               

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Anna Czarnecka

10:55-11:15

Test MS – przydatne informacje, o czym warto pamiętać.                          

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Krzysztof Owsianny

11:15-11:25

Przerwa

11:25-12:00

Dobre praktyki realizacji sieci POPC.

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski


Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.