Wideokonferencja Prezesa UKE Jacka Oko z Przewodniczącą FCC Jessiką Rosenworcel

Wideokonferencja Prezesa UKE Jacka Oko z Przewodniczącą FCC Jessiką Rosenworcel

22 lutego 2024 r. odbyła się wideokonferencja wysokiego szczebla pomiędzy UKE a regulatorem amerykańskim - Federalną Komisją Łączności (FCC). Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem szefów obu organów regulacyjnych – Prezesa UKE Jacka Oko i Przewodniczącej FCC Jessiki Rosenworcel.

Celem wideokonferencji była wymiana doświadczeń w ważnych obszarach. Jednym z nich było prowadzenie kampanii edukacyjnych dla różnych grup konsumentów oraz edukacji w zakresie 5G. Ekspert UKE zaprezentował informacje na temat prowadzonych obecnie kampanii:  #keepCTRL – młodzież bezpieczna w Internecie!, która w roku 2023  zdobyła nagrodę WSIS w kategorii e-learningu, oraz trzech innych kampanii: J@ Online -  szkolenia dla seniorów dotyczące korzystania z internetu (bankowości online, zakupów online oraz e-administracji), Koduj z UKE – nauka kodowania dla dzieci oraz Wiem co podpisuję – kampania edukująca seniorów o ich prawach konsumenckich. Strona amerykańska posiada podobne doświadczenia w zakresie edukowania rożnych grup społecznych, ale była żywo zainteresowana sposobem, w jaki przedstawiciele UKE docierają do swoich grup docelowych. Zarówno UKE jak i FCC podkreśliło, że w chwili obecnej  najbardziej powszechną metodą, która ułatwia dotarcie do bardzo szerokiego grona odbiorców jest edukacja online, która została wprowadzona na szeroką skalę po wybuchu pandemii koronawirusa i na pewno w kolejnych latach będzie ona kontynuowana ze względu na swoją skuteczność.

Omówione zostały także kwestie dotyczące zapewnienia dostępu do internetu szerokopasmowego na obszarów oddalonych i nieatrakcyjnych pod względem inwestycyjnym. Przedstawiciel UKE przedstawił informacje dotyczące Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 i roli UKE w jego realizacji. Natomiast strona amerykańska opowiedziała o wykorzystaniu Funduszu Usług Powszechnych (USF - Universal Service Fund) w realizacji różnych programów wspierających dostęp do internetu: program dla małych ośrodków zdrowia na terenach wiejskich (Rural Health Care Program), pilotażowy program Connected Care, którego celem było zapewnienie wsparcia świadczenia usług opieki połączonej, program Telezdrowie COVID-19, dzięki któremu zapewniony był dostęp zdalny do usług medycznych w czasie pandemii.  

Ponadto strona amerykańska podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie nadzoru rynku wyrobów, kontrolowania spełniania przez nie wymagań wynikających z przepisów i posiadania odpowiednich certyfikatów.

Była to już trzecia wideokonferencja z  FCC. Wcześniejsze tego typu wydarzenia miały miejsce we wrześniu 2020 r. oraz w lipcu 2023 r.

Obie strony uznały, że ze względu na podobny zakres kompetencji organizowanie takich spotkań w celu dzielenia się doświadczeniami przynosi korzyści obu partnerom i należy je kontynuować.