Chłopiec trzymający pilot do sdalnie sterowanego samochodziku

Wyniki kampanii pomiarowej

Obecnie coraz częściej korzystamy z urządzeń sterowanych za pomocą fal radiowych, począwszy od zabawek poprzez piloty, a skończywszy na sprzęcie używanym w gospodarstwie domowym, takim jak sygnalizatory wejścia czy czujniki. W ramach kampanii pomiarowej przeprowadziliśmy kontrolę urządzeń sterowanych za pomocą pilota radiowego (nie wykorzystujących technologii Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee).

Kontrola polegała na sprawdzeniu m.in. czy dla poszczególnych urządzeń:

  1. producent wystawił deklarację zgodności,
  2. dołączona jest instrukcja obsługi,
  3. na wyrobie znajduje się oznakowanie zgodności CE,
  4. producent oraz importer umieścili na wyrobie lub opakowaniu informacje o swoich danych teleadresowych,
  5. na wyrobie znajdują się dane identyfikujące urządzenie.
  6. czy dołączono do wyrobu informację o ograniczeniach w używaniu wyrobu.

Łącznie skontrolowano 11 urządzeń, z czego 8 nie spełniło wymagań formalnych.

Jednocześnie wyroby zostały poddane badaniom laboratoryjnym w Centralnym Laboratorium Badań Technicznych, gdzie sprawdzono czy spełniają określone dla nich wymagania.
Jeden z 10 przebadanych wyrobów nie spełniał wymagań technicznych.
Ponadto, 1 wyrób pracował na częstotliwości 315 MHz nieprzeznaczonej dla tego rodzaju urządzeń.

W wyniku interwencji Prezesa UKE podmioty kontrolowane podjęły działania naprawcze. Niezgodności formalne zostały usunięte w przypadku 6 wyrobów, natomiast urządzenie niespełniające wymagań technicznych oraz urządzenie pracujące na nieprawidłowej częstotliwości 315 MHz zostały wycofane z obrotu.

Szczegółowe informacje o kontrolowanych wyrobach znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania