Człowiek używający smartfon

Zapewnienie ciągłości usług telekomunikacyjnych w dobie koronawirusa

Prezes UKE zwraca się do operatorów telekomunikacyjnych z prośbą o podejmowanie niezbędnych działań w celu zagwarantowania ciągłości usług, poprzez zapobieganie i usuwanie skutków przeciążenia sieci, wynikających ze zwiększonego popytu w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2120 w czasie takich zagrożeń jak epidemia koronawirusa może zostać ograniczony obowiązujący na co dzień zakaz stosowania ponadstandardowych środków zarządzania ruchem.

Rozporządzenie pozwala na zastosowanie środków w celu:

•             utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników;

•             zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci.

Jednocześnie przypominamy o przyjęciu i opublikowaniu wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej i BEREC w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową.

Działania podjęte przez operatorów w zgodzie z wymienionymi wyżej przesłankami wynikającymi z rozporządzenia 2015/2120 oraz ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i BEREC nie będą  prowadziły do naruszenia zakazu stosowania środków zarządzania ruchem.

Pełna treść pisma Prezesa UKE do operatorów dostępna jest w załączeniu.

Pliki do pobrania