Młoda kobieta i młody mężczyzna ze smartfonem na tle budynku

Badanie konsumenckie 2021 – klienci indywidualni

Ponad 50% ankietowanych Polaków pomiędzy 15. a 24. rokiem życia wskazało na wzrost zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne w czasie trwającej kolejny rok pandemii COVID-19. Dla całego kraju odsetek ten był o połowę mniejszy – wynika z naszego najnowszego badania, pokazującego jak klienci indywidualni korzystali z usług telekomunikacyjnych w 2021 roku i jak oceniają ich jakość.

W 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej, najczęściej wykorzystywanymi usługami były połączenia głosowe - wskazywała je prawie co druga z badanych osób. 4 na 10 osób korzystało z komunikatorów internetowych. Co trzecia osoba wymieniała także portale społecznościowe, a co piąta oglądała telewizję/filmy, robiła zakupy przez internet czy też wysyłała wiadomości SMS. Rzadziej wykorzystywano usługi takie, jak: wysyłanie wiadomości MMS, słuchanie muzyki/radia czy też granie w gry.

Respondenci pozytywnie ocenili usługi telekomunikacyjne podczas trwania pandemii. Odsetek pozytywnych wskazań wyniósł ponad 80% w przypadku dostępności usług i 77% w odniesieniu do jakości połączeń i niezawodności usługi. Ponad 67% ankietowanych pozytywnie oceniło aspekt cenowy usług telekomunikacyjnych.

Ponad 77% respondentów korzystało z internetu, z czego połowa posiadała dostęp stacjonarny. Trzy czwarte posiadaczy telefonów komórkowych korzystało z usługi Internetu w telefonie,  najczęściej w formie abonamentu. Internet mobilny wykorzystywany był głównie do przeglądania stron www, a także w celu korzystania z portali społecznościowych oraz komunikatorów.

Podczas kolejnego roku trwania pandemii co dziesiąty badany wykonywał pracę zdalną.  Osoby, które pracowały w systemie zdalnym, najczęściej wykonywały swoją pracę w tej formie od 10 do 20 dni roboczych w skali miesiąca. Zdecydowana większość badanych (ok. 94%), którzy świadczyli pracę zdalną, pozytywnie oceniła jej jakość.

Badanie wykazało, że średnia ilość czasu spędzanego w internecie w czasie pandemii wzrosła średnio o godzinę w stosunku do okresu przed pandemią (z 3,1 h do 4,1 h). Nieco ponad 22%  osób korzystających z internetu wykorzystywało go w celach służbowych, średnio dziennie poświęcając aktywności związanej z pracą nieco ponad półtorej godziny.

Czego jeszcze między innymi można dowiedzieć się z przeprowadzonego badania?

Zdecydowanej większości Polaków znane jest pojęcie sieci 5G. Jedynie 26 proc. badanych twierdzi, że nie spotkało się z nim wcześniej. Osoby korzystające z telefonii komórkowej w większości przypadków są zadowolone z parametrów sieci, z której dotychczas korzystają. Niemal połowa ankietowanych jest natomiast zdania, że 5G będzie szybsze i wydajniejsze niż 4G. Badanie pokazało dodatkowo zróżnicowane opinie dotyczące szkodliwości promieniowania z nadajników 5G. Obawy podziela blisko sześciu na dziesięciu badanych, a ok. 29% zaprzecza, by nadajniki stanowiły zagrożenie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

Przeczytaj także:

Badanie konsumenckie 2021 - klienci instytucjonalni

Badanie konsumenckie 2021 - dzieci, rodzice oraz nauczyciele

Pliki do pobrania